V naší e-mailové konferenci jsme se rozhodli popostrčit návrhy na úpravu překladatelského slovníku a sešli jsme se včera po osmé hodině večerní na chatu. Celou historii diskuze najdete zde.

Během více než hodiny jsme stihli projít pět návrhů z celkem asi dvaceti (budeme tedy potřebovat takových diskuzí víc). Prošli jsme návrhy About (název aplikace)..., spreadsheet, argument a parametr, report, clear, remove a delete. Zmiňované pokračování se pokusíme navázat ještě tento týden. Pokud máte zájem jej sledovat, přihlaste se do naší e-mailové konference, kde se na termínu domlouváme.


Měsíc po pražských LinuxDays se v Brně koná také konference OpenAlt. Ani na ní nebudeme chybět a rádi bychom tak pozvali všechny zájemce o lokalizaci na naše setkání, které proběhne jako volná diskuze v sobotu 5. listopadu od 15 hodin. Pokud nesledujete naši e-mailovou konferenci, zrekapitulujeme závěry z LinuxDays a pak můžeme navázat, jak se nám daří se slovníkem pro kontrolu překlepů i slovníkem překladatelským.

OpenAlt


Minulý víkend v proběhla v Praze konference LinuxDays, na které jsme nesměli chybět. Rozhodli jsme se L10N.cz oživit a LinuxDays byla perfektní příležitost pro setkání. V sobotu jste tak mohli navštívit naši otevřenou diskuzi, kde jsme probrali, co nás nejvíce trápí a jaká témata chceme řešit jako první.

foto z diskuze na LinuxDays

Překladatelský slovník a terminologie

Tak jako na nějaký čas nebylo okolo L10N.cz mnoho dění, nedělo asi ani okolo našeho překladatelského slovníku. Nejprve jej tedy projdeme a prodiskutujeme sporná slova. A až budeme všichni spokojení, začneme pracovat na rozšiřování a dokumentování další terminologie, kterou budeme v překladech co nejjednotněji používat. Rádi bychom dotáhli slovník také po technické stránce a nabídli jej ve strojově čitelném formátu, který bude použitelný v našich nástrojích včetně možnosti pravidelně generovat a aktualizovat stránku na naší wiki.

Slovník pro kontrolu překlepů

Stávající český slovník, který používají snad všechny open source programy a aplikace, má už svůj věk a není moc aktualizovaný. Začínáme tak hledat zdroj dat pro nový slovník, kterým by mohl být ÚJČ nebo některá z českých vysokých škol, ale zatím s nimi nejsme ve spojení. Nový slovník bychom rádi uvolnili pod svobodnější licencí, než je současná GPL, a počítáme s možností hlášení chyb od uživatelů.

Chcete-li se do naší diskuze zapojit a pomoci nám pozvednout kvalitu dokumentace i české lokalizace samotné, nebo se lokalizací a překlady přímo zabýváte, přidejte se do naší e-mailové konference.


V předchozím příspěvku krátce po migraci webu jsme vyjmenovali cíle L10N.cz. S jejich plněním to myslíme opravdu vážně, a proto se sejdeme v Praze na LinuxDays. Setkání proběhne hned v sobotu 8. října v otevřené místnosti, jak se můžete přesvědčit v programu. Předcházet bude asi dvacetiminutové představení lokalizace od Mozilla.cz, po kterém se v půl čtvrté pustíme do víru diskuze nad možnostmi vzájemné spolupráce mezi jednotlivými komunitami.

LinuxDays

Přihlaste se do naší e-mailové konference a sledujte dění ještě před samotnou konferencí.


Cíle L10N.cz čili českého projektu zaměřeného na lokalizaci svobodného a otevřeného softwaru lze shrnout do následujících bodů:

  • sjednocování překladatelské terminologie v oblasti svobodného a otevřeného softwaru,
  • spolupráce mezi překladatelskými týmy z různých projektů,
  • získání nových zájemců o překlad,
  • zkvalitňování úrovně překladů,
  • zjednodušování práce na překladech a odstraňování duplicitních překladů.

Významným nástrojem pro sjednocování terminologie je překladatelský slovník, který je dostupný na L10N Wiki tohoto serveru. Je výsledkem konsenzu překladatelů z různých svobodných a otevřených softwarových projektů, jakými jsou např. GNOME, KDE, Mozilla, Debian, Ubuntu a mnohé další.

Diskuze o terminologii a dalších úskalích lokalizace do českého jazyka probíhá na překladatelské e-mailové konferenci.

L10N Wiki obsahuje kromě překladatelského slovníku i popis základních pravidel, pomůcek a lokalizačních nástrojů užitečných pro začínajícího i pokročilého přispěvatele do komunitního překládání softwaru. Součástí jsou i odkazy na další slovníky, weby překladatelských týmů a související lokalizační projekty. Upravovat tuto wiki může každý, registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Chcete-li také přispět k tomu, aby se čeští uživatelé mohli pohybovat v jazykově konzistentním prostředí, kde nebudou stejné věci přeložené různým způsobem, zapojte se!

Hledáte-li pouze kontakty na autory a přispěvatele tohoto projektu, navštivte patřičnou stránku.
Komunitní překladatelské týmy i jednotlivci neustále pracují na lokalizaci rozličných projektů ze světa svobodného a otevřeného softwaru, ale prakticky všechny spojuje jedno dlouhotrvající negativum, totiž nedostatek překladatelů-dobrovolníků, kteří by byli ochotni zapojit se alespoň symbolickou měrou do některé z existujících překladatelských komunit.

Možností, kde lze nabídnout pomoc, je přitom celá řada: seznam překladatelských týmů, kterým se svou sdružující činností věnuje web L10N.cz, je k dispozici na wiki tohoto projektu. Jedná se o týmy pracující na lokalizaci pracovních prostředí (GNOME, KDE aj.), kancelářského balíku (OpenOffice.org), webových prohlížečů (např. Firefox), systému GNU, několika linuxových distribucí (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE, Mandriva atd.) a dalších projektů.

Malé FAQ

Jaké znalosti a zkušenosti jsou po zájemci o překlad vyžadovány?

Nároky na překladatele se zpravidla do jisté míry liší projekt od projektu. Překlad uživatelské aplikace jistě bude vyžadovat jinou míru a podobu znalostí než překlad vývojářské knihovny s velmi specifickým účelem. Dobrá (nikoliv však nutně vynikající) znalost angličtiny a bezproblémová znalost češtiny by měla být samozřejmostí, vhodná je i alespoň základní znalost softwaru, který se překladatel rozhodne lokalizovat.

Ostatní překladatelé také většinou očekávají, že nový zájemce bude při překladu respektovat dříve dohodnutá či zažitá pravidla, k čemuž by mělo patřit i používání konzistentní terminologie.

Kolik času budu muset překládání věnovat?

Opět se může lišit v závislosti na projektu a překladatelské komunitě. Obvykle ale i vzhledem k výše zmíněnému nedostatku ochotných dobrovolníků může podstatným způsobem pomoci i symbolická či krátkodobá výpomoc. Hledají se tedy lidé schopní obětovat této činnosti libovolné množství ze svého volného času.