Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Mozilla.cz překládá prohlížeč Tor

  • Michal Stanke

Komunita okolo webu Mozilla.cz překládá projekt Mozilla včetně prohlížeče Firefox. Z Firefoxu vychází i prohlížeč Tor, který pro načítání webových stránek používá stejnojmennou anonymizační síť Tor.

Síť Tor anonymizuje přístup k webových stránkám tak, že veškerá komunikace putuje šifrovaně přes tři další počítače různě po světě. Tímto způsobem se dá dokonce obejít státní cenzuru v různých zemích. Zároveň prohlížeč o sobě a uživateli sděluje minimum informací, takže je velmi složité nebo nemožné návštěvníka stránek vysledovat.

logo Tor

I když prohlížeč Tor vychází z Firefoxu a velká většina uživatelského rozhraní je tedy přeložena, některé komponenty jsou v Toru navíc a potřebují vlastní překlad. Např. spouštěč, který se postará o připojení do sítě, nebo některé přibalené doplňky zajištující ovládání Toru. Mozilla.cz se toho ujala a stav práce včetně odkazů na wiki projektu najdete na zde L10N.cz Wiki. Pokud chcete přiložit ruku k dílu, najdete na stránce i odkaz na projekt na Transifexu, kde můžete pomoci svými návrhy.

V době psaní této zprávičky jsou základní soubory přeloženy a ještě zbývá dokončit jejich kontrolu. Datum vydání prohlížeče Tor v češtině tak zatím domluveno není.