Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Infrastruktura

Obsah

Webové stránky L10N.cz

WWW + Wiki

Na webu informujeme o obecném dění v překladatelské komunitě. Jeho kód je veřejný a kdokoliv může navrhnout vylepšení nebo nový obsah. Tady najdete podrobnosti.

Služby

GitLab

GitHub

Matomo

E-mailová konference

Matrix