Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Drupal - Pravidla

Pravidla

Často se opakující problémy a doporučení k nim.

Pravidlo Popis Příklad: jak ANO Příklad: jak NE
Nepřekládejte názvy modulů. Nikdy a nikde.    
apod. / atd. Pozor, v angličtině se před tím píše čárka, ale v češtině ne. Spravovat bloky, typy obsahu, menu atd.
Spravovat bloky, typy obsahu, menu apod.
Spravovat bloky, typy obsahu, menu atd.
Spravovat bloky, typy obsahu, menu apod.
Snažte se vyhnout skloňování.   Pole %name nesmí obsahovat více hodnot než @count. Pole %name nesmí obsahovat víc než @count hodnot.
Rozkazovací způsob Používejte oužívat infinitiv nebo 2. os. množného čísla, NE 2. os. jednotného čísla (uživateli netykáme) vložte vlož
Trpný vs. činný rod Pokud je to možné, dávejte přednost činnému rodu před trpným.
Např. “will be shown” >> raději “se zobrazí” než “bude zobrazeno”; mj. si všimněte, že u trpné varianty je třeba specifikovat mužský, ženský nebo střední rod, čemuž se často potřebujeme vyhnout.
zobrazí se bude zobrazen (zobrazena, zobrazeno)
Uvozovky u pojmů tam, kde angličtina používá pouze pojem s velkým písmenem, se v češtině často hodí uvozovky – pokud ano, tak je tam pište.
Příklad:
Update the order status to Payment Received. = Aktualizovat stav objednávky na „Platba přijata“.
   
“datum” - skloňování Opakovaně (i v Drupalu - “Date and time lookup” / “Vyhledávání datumu a času”) zakopáváme o výraz “datumu”.
Často se v tomto chybuje.
Mrkněte sem: datum
Vyhledávání data a času Vyhledávání datumu a času
Neskloňovat číslice Pokud se číslovky vyjadřují číslicemi, spousta lidí naznačuje tvar dané číslovky tím, že za číslici ještě doplní jakousi koncovku (například 9-ti násobné zvětšení, od 25ti metrů). Správný tvar číslovky totiž vyplývá z kontextu. (Viz třeba: https://cs.wikipedia.org/wiki/České_číslovky)
Několik příladů:
do 18 let = do osmnácti let
5členný = pětičlenný
30letý = třicetiletý
5krát = 5× = pětkrát
Mezi číslici a označení jednotek se klade mezera. Je třeba odlišit případy, kdy se jedná o odvozené přídavné jméno, kde se naopak mezera nepíše:
5 % = pět procent x 5% = pětiprocentní
5 m = pět metrů x 5m = pětimetrový
Za chybné jsou považovány zápisy jako:
do 18-ti let (správně do 18 let)
5-ti %-ní roztok (správně 5% roztok)
30-ti kapslové balení (správně 30kapslové balení)
   
Nepřebírejte anglický slovosled a větnou stavbu Zkuste si představit, že to není překlad, ale prostě jen česká věta. Zní dobře?   Například (i když je to na hranici): “Uživatelské jméno vašeho Flickr účtu”, “umožňuje Drupal komunitě”…
Pomlčka a spojovník (a mezery) Citováno z https://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm:
Pomlčku bez mezer používáme pro rozsah (viz níže); jinak ji oddělujeme mezerami, ať signalizuje odmlku (Ale to přece – ), vyznačuje vsuvku (A teď – aspoň podle mě – to nejdůležitější) nebo spolu se začátkem odstavce označuje začátek přímé řeči (– Kam se chystáš? zeptala se).
Spojovník používáme při dělení slov na konci řádku, na konci slov, která mají pokračování jinde (dvou- a třílůžkové pokoje), a u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost (Frýdek-Místek; česko-polské vztahy; literárně-hudební, ale srov. trestněprávní; Hanzelka-Zikmund; Havránkova-Jedličkova Česká mluvnice; paní Gabriela Beňačková-Čápová). Ve složených příjmeních žen, které se rozhodly ponechat jak manželovo, tak své původní příjmení, je však podle současného zákona o rodině možná pouze podoba bez spojovníku (Skopalová Horáková).
Udáváme-li rozsah, odpovídá slůvku až dlouhá pomlčka bez mezer: oběd 12.00−12.45; návštěvní hodiny: květen−září 9−17, říjen−duben 9−16; cena 770−990 Kč; termín 1.−3. 7. 2006; strana 16−24; trasa Praha−Liberec; v letech 1841−1904 a při víceslovných s mezerami: Praha 1 − Malá Strana, trasa Praha − Hradec Králové; termín 5. 8. − 12. 10. 2006.
   
Závorky a mezery Vedle závorky uvnitř se nedělá mezera. (něco v závorce) ( něco v závorce )
Interpunkce a mezery Čárka, tečka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník: mezera patří za, ne před. Navíc: otazník má být vždy jen jeden, stejně jako vykřičník. Takhle to vypadá, když je to dobře. Vidíte to? Takhle ano! Nedokážu to skoro ani napsat , jak je to strašný .Vidíte to ??? Takhle fakt ne
Neopakujte slovo “který” Existuje také spojka jenž. Skloňuje se takto: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_z%C3%A1jmena#Vzta.C5.BEn.C3    
Neopakujte slovo “ale” Existují také slova “avšak”, “však”, “nýbrž” aj.    
Neopakujte slovo “pokud”   Je-li tato volba povolena, Drupal Vás upozorní, pokud budou dostupné nové aktualizace. Pokud je tato volba povolena, Drupal Vás upozorní, pokud budou dostupné nové aktualizace.
Nepoužívejte zbytečně slovo “váš” V češtině lze (často) prostě vynechat…
Když už musíte, tak uprostřed věty vždy s malým písmenem.
   
Kratší a jednoslovné názvy Tam, kde je to možné, dávejte přednost kratším a jednoslovným termínům. ALE ne za každou cenu.    
Nepřekládejte fráze otrocky     Příklad: “say Yes here” - “řekněte zde Ano”: dotyčný překladatel má trauma ze svatby?
Pozor na překlepy Opravdu, není v silách nikoho opravovat překlepy. Raději přeložte méně řetězců, ale pořádně…