Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Crowdin

Crowdin je webová služba umožňující lokalizaci softwaru, a to online přímo ve webovém prohlížeči. Není tedy omezen fungováním na jen na určitě platformy. Jeho zaměření je na crowdsourcing překladů, kdy se o navržených překladech se hlasuje, dokud je někdo neověří nebo nezískají dost hlasů. Crowdin používají open source projekty i komerční firmy. Crowdin sám není open source a funguje jako hostovaná SaaS služba, která je pro projekty zpoplatněná. Jako překladatel si ale můžete založit účet zdarma a najít si veřejný projekt, do kterého se zapojit.

Projekty používající Crowdin

  • Joomla
  • Mastodon
  • Pale Moon
  • uBlock Origin
  • Adblock Plus
  • Avast

Externí odkazy