Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

GitLocalize

GitLocalize je hostovaný systém pro překlady, poskytovaný jako služba integrovaná s GitHubem. Automaticky v repositáři vyhledává soubory k překladu a umožňuje překládat např. i soubory typu Markdown, Kramdown apod.

Externí odkazy