Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

GlotPress

GlotPress je webová služba umožňující lokalizaci softwaru online ve webovém prohlížeči. Dostupná je i formou pluginu do WordPressu. Používá se i pro překlady samotného WordPressu, jeho pluginů a šablon.

Projekty používající GlotPress

  • WordPress
  • pluginy pro WordPress
  • šablony pro WordPress
  • Gravatar

Externí odkazy