Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Gtranslator

Gtranslator je editor souborů PO pro prostředí GNOME. Obsahuje řadu pokročilých funkcí, které vám zjednoduší práci:

  • otevírání více překladů na kartách
  • paměť překladů, která vám ukazuje, jak jste stejný text přeložili dříve
  • profily pro vyplňování hlaviček souborů PO
  • zvýrazňování syntaxe, včetně bílých znaků

Podporuje další rozšiřování pomocí zásuvných modulů. Standardní součástí jsou:

  • Alternativní jazyk - souběžné zobrazení stejného překladu v jiném jazyce
  • Slovníky - vyhledávání v různých slovnících
  • Celá obrazovka - režim zobrazení přes celou obrazovku
  • Mapa znaků - vkládání znaků, které nejsou na klávesnici
  • Vkládání značek - kopírování formátovacích značek a proměnných z originálního textu
  • Zobrazení zdrojového kódu - otevře zdrojový kód v místě, kde se nachází překládaný řetězec

Externí odkazy