Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Textový editor

Textové editory jsou určené pro úpravu obyčejných textových formátů, jako jsou třeba .txt, .csv, .xml, .json apod. Často textové editory přímo nebo formou pluginů podporují např. zvýrazňování nebo automatické doplňování syntaxe nejpoužívanějších formátů. I většina formátů souborů používaných při lokalizaci lze upravovat v textových editorech, někdy je to dokonce ten nejpohodlnější způsob.

Vyvarujte se však používání textových procesorů (MS Word) nebo Poznámkového bloku Windows, které soubory buď korektně nenačtou, nebo po úpravě neuloží ve správném formátu. Jako vyzkoušené textové editory můžeme doporučit např.