Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Transifex

Transifex je webová služba umožňující lokalizaci softwaru, a to online přímo ve webovém prohlížeči. Není tedy omezen fungováním na jen na určitě platformy. Původně šlo o open source aplikaci, nicméně v roce 2013 byl její vývoj v této formě ukončen a dále funguje jen jako hostovaná SaaS služba, která je pro projekty zpoplatněná. Jako překladatel si ale můžete založit účet zdarma a bez omezení si najít projekt, do kterého se zapojit.

Projekty používající Transifex

Externí odkazy