Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Translatewiki.net

Translatewiki.net je webová služba umožňující lokalizaci softwaru online ve webovém prohlížeči. Vyvíjena je formou rozšíření do MediaWiki. Pro překlady svých projektů ji používá přímo MediaWiki a Wikimedia.

Projekty používající Translatewiki

  • MediaWiki a Wikimedia
  • OpenStreeMap
  • Mantis Bug Tracker
  • Etherpad
  • Kiwix

Externí odkazy