Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Zanata

Zanata je (dnes již nevyvíjená) webová aplikace pro lokalizaci softwaru a její správu, a to online přímo ve webovém prohlížeči, nebo pomocí řádkového klienta a vlastních offline nástrojů. Zanata je napsaná v jazyce Java.

Externí odkazy