Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Translators without Borders

Translators without Borders je nezisková organizace založená za účelem poskytování překladatelských služeb neziskovým a humanitárním organizacím. Vznikla v roce 2010 a v roce 2012 její komunita čítala přes 1500 ověřených přispěvatelů. Po dalším růstu a sloučení s The Rosetta Foundation v roce komunita čítá už přes 26 tisíc profesionálních překladatelů.

Externí odkazy