Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Nový slovník

Obsah

Situace konec roku 2020

Situace podzim 2019

Na serveru YouTube je k dispozici přednáška Stanislava Horáčka z konference LinuxDays 2019, která shrnuje vývoj kolem nového otevřeného Českého tvarotvorného slovníku a představuje na něj navazující projekt ceskeslovniky.cz.

Viz také zprávička.

Informace o slovníku také v padu OpenAltu.

Situace podzim 2018

Během setkání na LinuxDays 2018 jsme jako jeden z hlavních problémů identifikovali nevyhovující stav standardních open source slovníků pro kontrolu překlepů a skutečnost, že je je šířen pod copyleftovou licencí (GNU GPL). Současný slovník je neaktuální, neudržovaný a nemá žádného správce. Ispellový slovník slouží/posloužil jako základ aspellovému slovníku. Z aspellové verze jsou generovány ostatní formáty (myspell, hunspell). Netrpí tak jen open source projekty, jejichž lokalizaci zajišťují komunitní týmy, ale všechny projekty a produkty, které tyto slovníky používají (např. kontrola pravopisu na Email.cz).

Jako vhodné řešení se jeví vytvořit nový slovník. Komunita překladatelů L10N.cz tak hledá zdroj dat pro nový slovník, kterým by mohla být data ÚJČ AV ČR nebo některá z českých vysokých škol. Nový slovník by komunita překladatelů L10N.cz chtěla uvolnit pod svobodnější licencí (nikoliv copyleft) a počítá se i s možností zpětné vazby a zadávání nových dat od překladatelů i koncových uživatelů.

Skupina komunitních překladatelů L10n.cz

Skupina komunitních překladatelů L10n.cz je neformálním uskupením technických překladatelů a přispěvatelů do open source projektů. Cílem skupiny je zpřístupnění velkého množství open source softwaru rozličné povahy a zaměření českým uživatelům a přizpůsobení tohoto softwaru českému prostředí. Mezi oblasti zájmu skupiny tak patří i otevřené české slovníky a lexikografické databáze. Skupina L10n.cz je pro potřeby tvorby nových otevřených lexikografických databází a slovníků zaštítěna spolkem OpenAlt z.s..

Cíle

Pro softwarové projekty a zainteresované produkty plánuje komunita překladatelů L10N.cz získat přístup k databázím, které umožní tvorbu a distribuci otevřených slovníků, jejichž zaměření a vlastnosti jsou podrobněji rozebrány v následujících sekcích. Mezi zainteresované produkty mohou patřit komunitní i komerční, open source i proprietární řešení, pokud to licenční podmínky budou umožňovat.

Poskytnutí otevřených dat ve formě slovníků co nejširšímu okruhu zájemců a konzumentů umožní překonat zjevnou technologickou propast mezi dostupnými otevřenými českými slovníky a nabídkou některých komerčních dodavatelů proprietárního kancelářského softwaru.

Slovník pro kontrolu překlepů

Základní slovník pro kontrolu překlepů založený na otevřené databázi, který bude:

 • průběžné aktualizovaný,
 • bude svým obsahem více vyhovovat současným potřebám českých uživatelů,
 • dostupný pod svobodou a otevřenou licencí, která umožní jeho další údržbu a přebírání do co nejširšího okruhu projektů a produktů (tedy méně restriktivní licencí než copyleft),
 • zcela či částečně automatizovaně generovat ve všech potřebných formátech ze společného zdroje.

Další slovníky

Mimo vytvoření a distribuci základního slovníku pro kontrolu překlepů je dalším cílem tvorba slovníku synonym a kontroly gramatiky. Tyto by měly být sémanticky založené a splňovat stejné obsahové a licenční požadavky jako slovník pro kontrolu překlepů.

Vývoj a údržba slovníků

Pro údržbu slovníku plánuje komunita překladatelů L10N.cz nasadit nástroj pro sběr zpětné vazby od uživatelů, který umožní jednoduše lexikografické návrhy spravovat a slovník jimi aktualizovat, nebo naopak z něj lexikografická data odebírat. Možnosti implementace jsou:

 • webová stránka s formulářem,
 • automatický program či skript na odeslání lexikografických dat zadaných uživatelem do osobního slovníku v jednotlivých programech,
 • softwarová rozšíření pro nejpoužívanější software.

Co může skupina L10n.cz nabídnout spolupracující instituci?

Zásadním pro naplnění výše předestřených cílů je aktivní a intenzivní spolupráce s některou z institucí, které mají přístup k potenciálním zdrojům dat pro otevřené databáze a slovníky.

Členové skupiny L10n.cz mohou spolupracující instituci nabídnout bohaté zkušenosti s managementem otevřených dat, znalosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka, softwarové lokalizace a inženýrství a systémové administrace, dále pak kontakty na a zapojení do práce velkého množství mezinárodních technických komunit zabývajících se vývojem open source softwaru.

Potenciální zdroje dat pro databáze

Očekávaný průběh získání slovníku a použití

 • postupné oslovení jednotlivých zdrojů (viz výše) a zjištění dostupnosti dat pod vhodnou licencí
 • implementace nástrojů pro zpracování dat a vygenerování slovníku
 • uvedení slovníku do produktů
 • implementace nástrojů pro získávání návrhů od uživatelů a jejich správu
 • následná údržba a doplňování z návrhů uživatelů a případně z aktualizovaných zdrojových dat

Další odkazy