Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kontrola pravopisu

Kontrola pravopisu je základní a o to užitečnější nástroj překladatele. Odhalí jednoduché chyby a překlepy, které vznikají z nepozornosti, rychlým psaním nebo úpravami už přeloženého textu.

Níže uvedené nástroje jsou spíše knihovny. Jak zapnout kontrolu pravopisu v konkrétním offline nástroji (a při použití webových nástrojů ve vašem prohlížeči) se podívejte do jeho nastavení nebo návodu.


Podstránky