Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Ispell

Ispell je svobodný nástroj pro kontrolu pravopisu. Jako náhrada za něj vznikl Aspell.

Externí odkazy