Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Aspell

GNU Aspell je svobodný nástroj pro kontrolu pravopisu. Vznikl jako náhrada za Ispell.

Externí odkazy