Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Virtaal

Virtaal je minimalistický editor souborů .po (gettext) využívající Python a nástroje Translate Toolkit. Podporuje více platforem vč. Linuxu, Windows a Mac OS X.

Externí odkazy