Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Translate Toolkit

Translate Toolkit je sada nástrojů usnadňující a rozšiřující možnosti správy a nakládání s překlady ve formě souborů DTD, Properties, .po (gettext), XLIFF a dalších. Využívá ji např. lokalizační program Virtaal nebo Pootle od stejných autorů.

Externí odkazy