Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

XLIFF

Soubory typu XLIFF (XML Localisation Interchange File Format) jsou standardizované XML soubory pro lokalizaci. Řetězce (bez obalovacích prvků) v souborech .xliff, používaných často pro lokalizaci aplikací pro iOS, vypadají asi takto:

<trans-unit id="Delete">
  <source>Delete</source>
  <note>Action button for deleting bookmarks in the bookmarks panel.</note>
</trans-unit>

Stejně jako každý XML soubor je i XLIFF dobře čitelný. Na řádku <source> je původní řetězec k překladu a na řádku <note> poznámka k řetězci (obvykle, kde se v aplikaci nachází). Ruční překlad je ale trochu složitější, protože kromě překladu je potřeba přidat i část XML (řádek <target>). I proto je vhodnější používat nějaký specializovaný editor nebo webovou aplikaci (v případě aplikací od Mozilly je jí Pontoon.

<trans-unit id="Delete">
  <source>Delete</source>
  <target>Smazat</target>
  <note>Action button for deleting bookmarks in the bookmarks panel.</note>
</trans-unit>

Editory a nástroje

Externí odkazy