Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Formáty souborů

Obsah

Zdrojové texty i jejich české a další překlady se typicky ukládají do textových souborů, odkud je programy za běhu načítají. Pro tyto soubory se používají více či méně standardizované lokalizační formáty, ke kterým existují knihovny pro vývojáře softwaru i nástroje pro překladatele.

Rozdělení souborů podle obsahu

Jednojazyčné soubory

Jednojazyčné soubory (anglicky monoligual file) obsahují texty pouze v jednom jazyce, typicky tedy buď anglické zdrojové texty nebo jejich překlady do konkrétního jazyka. Pro jejich párování nebo odkazování se používají strojově čitelné textové identifikátory. Příkladem takového formátu je Fluent.

Vícejazyčné soubory

Vícejazyčné soubory (anglicky multilingual file) nejčastěji obsahují texty v jazyce zdrojovém (angličtina) i cílovém (čeština). Pro jejich párování programem se používá celý zdrojový text. Příkladem je Gettext.

Související dokumentace

Informace a příklady dalších formátů můžete najít například


Podstránky