Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

TPL

Koncovka .tpl (z anglického template) označuje soubory šablonovacího PHP frameworku Smarty, nebo některých dalších. V případě Smarty nejde v pravém smyslu o lokalizační formát, ale dají se tak také využít.

Šablony Smarty kombinují HTML s vlastním šablonovacím jazykem v chlupatých/kudrnatých/složených závorkách. Tento značkovací jazyk může odkazovat na některé proměnné a dále s nimi pracovat (formátování, escapování, zkracování, …).

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
 {* Toto je komentář, který se zobrazí jen v souboru ".tpl" a součástí výstupu nebude. *}
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>
  {$title_text|escape}
  </title>
  {\* Vložení titulku stránky s ošetřením proti vložení HTML kódu pomocí makra "escape". \*}
 </head>
 <body>
   {$body_html} {* Vložení HTML těla webové stránky, tedy bez escapování. *}
 </body>
</html>

Editory

Externí odkazy