Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

LTT

Formát LTT je postavený na formátu INI. Používá dvě koncovky, .ltt (obsahuje přeložené texty) a .lttp (obsahuje originální texty). Syntaxe souborů je popsána v oficiální wiki. Ukázka syntaxe:

; Language:English
; Code:en
; Author:John Doe <j.doe@example.com>
; Pattern:DEFAULT.lttp

;.title:A title of the app
;.title:Please, don't translate
title=My App

;.description:A short info about app
description=My first application, which is translated to various languages.

Editory