Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

XML

značkovací jazyk XML slouží pro ukládání a přenos různých druhů dat. Např. HTML pro tvorbu webových stránek je XML hodně podobné. Pro překlady se XML používá v podobně formátu XLIFF, TS nebo u aplikací pro Android, kde se překlady ukládají do souborů strings.xml.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="appName" comment="Name of the app">Moje aplikace</string>    
  <plurals name="numberOfDays">
    <item quantity="one">jeden den</item>
    <item quantity="few">%d dny</item>
    <item quantity="other">%d dní</item>
  </plurals>
  <string-array name="daysOfTheWeek">
    <item>pondělí</item>
    <item>úterý</item>
    <item>středa</item>
    <item>čtvrtek</item>
    <item>pátek</item>
    <item>sobota</item>
    <item>neděle</item>
  </string-array>
</resources>

Editory

Externí odkazy