Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

JSON

Soubory .json obecně slouží k ukládání a přenosu různých druhů dat, hlavně u webových aplikací nebo JavaScriptu. Pro lokalizaci se používají např. u doplňků do webových prohlížečů, z nichž Chrome extensions a WebExtensions Firefoxu používají shodný formát souborů nazvaných messages.json.

{
  "extensionName": {
    "message": "Moje rozšíření",
    "description": "Name of the extension."
  },

  "notificationContent": {
    "message": "Klikli jste na odkaz $URL$.",
    "description": "Tells the user which link they clicked.",
    "placeholders": {
      "url" : {
        "content" : "$1",
        "example" : "`<https://developer.mozilla.org>`"
      }
    }
  }
}

Editory a nástroje

Externí odkazy