Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

DTD

Soubory typu DTD (Document Type Definition) slouží k popisu struktury XML dokumentů a definování entit. Obsah souborů .dtd použitého pro lokalizaci produktů Mozilly vypadá asi takto:

<!-- CONTEXT MENU -->
<!ENTITY context.options.label "Options...">
<!ENTITY context.options.accesskey "O">

Jedná se o sadu entit v kódování UTF-8, kterou můžeme jednoduše editovat.

  • text mezi <!-- --> je komentář, který nepřekládáme,
  • context.options.label a context.options.accesskey jsou názvy entit přiřazené v kódu aplikace/doplňku konkrétním textům,
  • a text „Options…“ a „O“ je to, co nás zajímá a co budeme překládat.

Upozornění: Při úpravách dejte pozor, aby byla zachována syntaktická správnost souboru (validita) – např. zapomenuté uvozovky či neuzavřená ostrá závorka („>“) budou mít po instalaci fatální dopad na funkčnost celé aplikace!

Přeložené entity výše tedy budou vypadat takto:

<!-- CONTEXT MENU -->
<!ENTITY context.options.label "Možnosti...">
<!ENTITY context.options.accesskey "M">

Pozn.: Jednopísmenné texty proměnných končící slovem „accesskey“ označují přístupovou klávesu – podtržené písmenko v podobné entitě končící slovem „label“. Písmeno v překladu „accesskey“ tedy musí být obsaženo v odpovídajícím „label“, být dostupné na české klávesnici a také být v dané nabídce pokud možno unikátní.

Editory a nástroje

Externí odkazy