Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

PHP array

Array (česky pole) je datová struktura. Slouží obvykle pro ukládání nějakých seznamů, v jazyce PHP má podobu mapy klíč (identifikátor) hodnota (v našem případě původní nebo přeložený text). I když se někdy používá pro lokalizaci, není to v pravém smyslu lokalizační formát. Ve skutečnosti jde přímo o kus kódu v programovacím jazyce PHP.

<?php

$strings = array(
    'button.ok' => 'OK',
    'button.cancel' => 'Zrušit',
);

?>

Editory

Externí odkazy