Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

TOML

Soubory typu .toml se používají převážně pro konfiguraci, ale můžete je potkat i při lokalizaci. TOML soubor je rozdělený i do vícestupňových sekcí, které obsahují jednotlivá přiřazení IDENTIFIKATOR = "ŘETĚZEC".

# comment
[buttons]

[buttons.ok]
label = "OK"

[buttons.cancel]
label = "Cancel"

Editory

Externí odkazy