Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Softwarové knihovny

Pro snadnou práci s překlady ze strany vývojářů softwaru se používají standardní knihovny nebo knihovny jednotlivých lokalizačních formátů. Často zastanou práci jak pro internacionalizaci konkrétního softwaru, tak při tvorbě softwaru a nástrojů pro překladatele.


Podstránky