Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

ICU

ICU (International Components for Unicode) je multiplatformní knihovna pro podporu Unicode a internacionalizaci softwaru psaného v C/C++ nebo Javě. Podporuje konverzi z různých znakových sad do Unicode, jazykově specifické řazení podle abecedy nebo vyhledávání.

Původně bylo ICU vyvinuto firmou IBM, která ho uvolnila jako open-source a s dalšími společnostmi pokračuje ve vývoji.

Externí odkazy