Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

YAML

Soubory typu .yaml se používají převážně pro konfiguraci aplikací napsaných v jazyce Ruby a dalších, zřídka i pro lokalizaci. Obsahem jsou podobné Properties s hierarchií. Obsah YAMLu vypadá asi takto:

# comment
buttons:
  ok.label: OK
  cancel.label: Cancel
hello: "Hello, world!"

Editory

Externí odkazy