Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Properties

Obsah

Soubory typu .properties se používají převážně pro konfiguraci aplikací napsaných v jazyce Java, nebo pro lokalizaci. Najdeme je použité třeba v produktech Mozilly pro počítač nebo Android. Obsah souboru .properties vypadá asi takto:

# COMMON
common.proxy.none = None
common.buttons.cancel = Cancel
common.buttons.load = Load

Soubor v UTF-8 obsahuje na každém řádku přiřazení IDENTIFIKATOR = RETEZEC nebo IDENTIFIKATOR : RETEZEC, kde identifikátor neobsahuje mezery a řetězec je text zapsaný bez uvozovek. Pokud by v uvozovkách byl, staly by se jeho součástí. Řádky začínající znakem „#“ nebo „!“ reprezentují komentáře, které nepřekládáme. Přeložíme tedy na každém řádku vše za prvním znakem „=“.

# COMMON
common.proxy.none = Žádný
common.buttons.cancel = Zrušit
common.buttons.load = Načíst

Množná čísla

Při překladu řetězců v projektech Mozilly závislých na počtu položek (např. “máte %d nepřečtenou zprávu”/”máte %d nepřečtené zprávy”/”máte %d nepřečtených zpráv”) můžete narazit na jeden řetězec s tvary oddělenými středníky (bez mezer). Každý tvar je pro jiný počet položek. Nejde o standart používaný v rámci souborů .properties, ale o způsob, jakým do jednoho řetězce Mozilla zahrne více forem množného čísla. Pokud si nejste jistí, pro jaké počty je který tvar použit, najdete tuto informaci v dokumentu Localization and Plurals na MDN.

Příklad takového řetězce by byl:

# LOCALIZATION NOTE (messages.unread): Semi-colon list of plural forms.
#  See: `<https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals>
#  #1 is the number of unread messages
messages.unread = You have #1 unread message.;You have #1 unread messages.

Protože v češtině máme množné číslo složitější, je potřeba jeden tvar dokonce přidat a výsledek pak bude vypadat takto:

# LOCALIZATION NOTE (messages.unread): Semi-colon list of plural forms.
#  See: `<https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals>
#  #1 is the number of unread messages
messages.unread = Máte #1 nepřečtenou zprávu.;Máte #1 nepřečtené zprávy.;Máte #1 nepřečtených zpráv.

Pokud uvidíte více po sobě jdoucích samostatných řetězů lišících se pouze zakončením jejich identifikátoru v hranatých závorkách, jde konkrétně o použití Unicode CLDR. Vysvětlení takových řetězců pak najdete v dokumentu Localization - Unicode CLDR plural forms na MDN.

Editory a nástroje

Externí odkazy