Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Související projekty

Obsah

V tomto prostoru můžete představit projekt, na kterém pracujete, popřípadě vložit odkaz. Předpokládá se, že váš projekt má něco společného s lokalizací. Zjednodušeně lze tuto sekci označit jako bezplatnou inzertní plochu pro projekty, které zde o sobě chtějí dát vědět, popřípadě hledají spolupracovníky. Informaci můžete vložit přímo na tuto stránku, popřípadě vytvořit zvláštní stránku na wiki a sem jen vložit odkaz. Nejnovější záznam by měl být vždy nahoře.


Slovník synonym

Nový slovník v LibreOffice

V LibreOffice je od verze 5.2 (léto 2016) nový slovník synonym vygenerovaný z GNU/FDL Anglicko-českého slovníku (viz příslušné soubory v repozitáři). Zájemci o další rozvoj a vylepšování tohoto slovníku jsou vítáni!

Výzva z roku 2007

Rád bych vytvořil volně dostupný slovník synonym (thesaurus). Bohužel narazil jsem na jisté problémy, které jsem nebyl schopen triviálně vyřešit, a ostatní zájmy mi odsunuly projekt do pozadí. Hledám tedy někoho, kdo by byl ochoten pomoci; nejlépe s většími zkušenostmi s PHP a dobrými znalostmi češtiny - ani jedno však není nutnou podmínkou (je-li ochota se učit).

Zájemci nechť se ozvou mailem na - prosím jen vážní, půjde o hodně práce.

Vloženo 30.7.2007

Správa českého slovníku

KDE l10n tools

Repozitář se skripty, které používá překladatelský tým KDE na správu překladů, lze nalézt na adrese: https://github.com/vpelcak/kde-scripts

Úplná česká klávesnice pro X11

V současnosti (xkeyboard-config-1.6) české rozložení klávesnice pro X11 neumožňuje zapsat všechny znaky vyskytující se v běžném českém textu (například uvozovky „ “ nebo pomlčku –). Naopak nabízí znaky, které se v češtině vůbec nevyskytují.

Tento neutěšený stav vedl ke vzniku několika nezávislých úprav, které měly uspokojit své autory:

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k širší shodě, nebyly tyto změny zapracovány do hlavního Xorg stromu. Jakékoliv snahy tímto směrem jsou vítány.

Návrh změn

Na základě diskuze vznikl následující návrh, jak upravit českou klávesovou mapu:

Klávesy jsou uspořádány tak, jak jdou na klávesnici PC-105 ve směru čtení.

Klávesa (základní anglický symbol) Žádný modifikátor Shift AltGr AltGr-Shift
2 (2)       druhá mocnina (²)
spojovník (-)     minus (−)  
S (s)     ostré es (ß)  
D (d)     malé přeškrtnuté d (đ)  
středník (;)     dvojité otevírací uvozovky („) dvojité uzavírací uvozovky (“)
apostrof (‘)     jednoduchá otevírací uvozovka (‚) jednoduchá uzavírací uvozovka (‘)
tečka (.)       výpustka (…)
lomítko (/)     n-pomlčka (–) m-pomlčka (—)
mezerník ( )   zúžená mezera ( ) nezlomitelná mezera ( ) nezlomitelná zúžená mezera ( )

Tyto znaky byly předneseny, ale zatím se pro ně nenašlo místo:

  • Třetí mocnina – U+00B3 (³) SUPERSCRIPT THREE

Následující znaky již ve stávající mapě existují:

  • Český apostrof – U+2019 (’) RIGHT SINGLE QUOTATION MARK – AltGr-Shift-b

Jabberová místnost lokalizace@jabber.divido.cz

Vlastimil Ott nabídl pro rychlejší výměnu názorů již existující jabberovou místnost lokalizace na serveru jabber.divido.cz.